Declarații de interese pentru instituțiile publice subordonate instituției
Nume și prenume Funcția 2023
Albu Păuna Îngrijitor comp. utilități publice, reparații, întreținere
Iordache Marin Guard comp. utilități publice, reparații, întreținere
Iordache Costel Șofer comp. utilități publice, reparații, întreținere
Busuioc Gheorghe Șofer comp. utilități publice, reparații, întreținere
Papa Constantin Muncitor comp. utilități publice, reparații, întreținere
Văduva Mihai Muncitor comp. utilități publice, reparații, întreținere