Chestionarul elaborare studiu sociologic
03.04.2024
imagine articol reprezentativ
Acest chestionar face parte dintr-un studiu sociologic care își propune să analizeze calitatea vieții locuitorilor comunei Visina. Rezultatele chestionarului vor fi luate în considerare de echipa de specialiști responsabilă cu: "Elaborare/actualizare in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana prin platforma de date deschise GIS prin PNRR/2022/C10 actiunea I.4". Răspunsurile sunt confidențiale, iar chestionarul anonim, cu precizarea că valabilitatea studiului nostru depinde de sinceritatea dvs. Pentru a răspunde chestionarului, vă rugăm accesați acest link