Primaria Visina
Dambovita
Tel/fax: 0245.725.064
0245.725.200
 

Noutati:
 
Proiect de hotarare privind aprobarea cuntumul taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2015.pdf
 
 
 
 
   Prima pagina      Licitatii

 
 
 
 
 
1. REABILITARE DISPENSAR UMAN

Fisa de date:
Proiect Tehnic:
 
Formulare:
 
 
 
2. REALIZARE TROTUARE DJ611-VISINA
 
Fisa de date
 
 
Proiect tehnic
Formulare

Model Contract

 
3. REPARATII DRUMURI LOCALE

Fisa de date
Caiet de sarcini
 
Proiect tehnic

Formulare
 
Model Contract
 
 
4. AMENAJARE ALEI PIETONALE: Str. Rasaritului, Str. Mihai Viteazu in comuna Visina

Fisa de date
Caiet de Sarcini
Proiect Tehnic si Studii
Formulare
Model de contract

5.Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Visina, jud. Dambovita
 
Invitatie 
Studiu Fezabilitate

Model Contract